top of page
gespage.JPG
new user.JPG

Crea un Usuari a Gespage

FES CLIC EN AQUEST ENLLAÇ: ALTA D'USUARI

I OMPLE EL FORMULARI AMB NOM D'USUARI I CONTRASENYA.

La contrasenya ha de tenir mínim 6 caràcters. Hi ha d'haver almenys 1 majúscula, 1 minúscula, 1 numero i algun dels símbols següents: @ # $ ! % (un cop creat el compte, la podeu canviar per una de més còmoda a "EDITAR MI CUENTA")

PREN NOTA DEL CODI D'IMPRESSIÓ QUE APAREIX A LA PANTALLA

Tornar

Pas 2

bottom of page